ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนเรศ มั่งมีโรงเรียนเมืองแพร่โรงเรียนบ้านหนองบัว จ.สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2